Wsparcie techniczne, wycena projektów, sprawy organizacyjne